Hit enter after type your search item

חשיבות הקידוד הרפואי לביטוח

/
/
/
199 Views

כאשר בריאות ומחלות הופכות לנושא מרכזי בימים אלה ברחבי העולם, הפך להרבה יותר חשוב שיהיו יותר ויותר מקודדים מעורבים בתחום הרפואי לביטוח. אבל מהו קידוד רפואי? מקודד רפואי, קצין קידוד קליני או מקודד אבחון הם אנשי מקצוע העוסקים בתחום הבריאות המנתחים מסמכים קליניים ומשתמשים במערכות סיווג נאותות, מקצים להם קודים סטנדרטיים. הם מספקים הנחיות לקידוד רפואי והצעות שיסייעו להסדיר את האופן שבו רופאים, אחיות וצוותים רפואיים אחרים מספקים טיפול למטופלים שלהם. ישנם שלושה סוגים עיקריים של קידוד רפואי:

1) ICD (סיווג מחלות בינלאומי): אלה הם קודים המשמשים לתיאור הגורם למחלה, פציעה או מוות.

2) CPT (טרמינולוגיה פרוצדורלית נוכחית): אלה עוסקים בהרדמה, ניתוחים, פתולוגיה, רדיולוגיה, הליכי מדידה ושינויים טכנולוגיים חדשים בתחום הרפואי.

3) מערכת קידוד נהלים נפוצים של HCPCS): אלה כוללים טיפול בבית חולים, סיוע רפואי ו- Medicare.

הבה נבחן כמה נקודות מדוע יש צורך בקידוד לתחום הרפואי.

מערכות נתונים

כאשר הקידוד משויך למערכות הנתונים של בתי החולים, נוצר כלי רב עוצמה. בכך, מספר רב של נתונים מבתי חולים, מרפאות וממקורות אחרים נשמרים, ניגשים ומשתמשים בהם ממערכת נתונים מקוונת אחת גדולה. יישום זה מסייע בהעברת נתוני כל מטופל מכל בית חולים לאחר לכל מטרה רפואית. מידע זה מסייע לרופאים להיות מחוברים יותר ולקבל החלטות נבונות יותר, במיוחד במקרים הקשורים למצב חייו ומוותו של המטופל.

טיפול בסבלנות

קידוד נדרש מאוד להחזרים, הכוללים הגשת תביעות רפואיות מול חברות הביטוח וחשבונות בין מבטחים למטופלים. העברת המידע למטרות הקשורות לחשבונית מחייבת רישומים רפואיים, צרכיו הרפואיים של המטופל, תוצאות מעבדה, רישומי פתולוגיה (אם קיימים), וכל מסמך קשור אחר. תשלום הולם אפשרי רק כאשר מוצבים את קודי האבחון הנדרשים, מה שאומר גם לאמת במקרה שהתביעה הרפואית תידחה על ידי חברת הביטוח.

תַקָנוֹן

חיוב וקידוד רפואי נופלים תחת הכללים וההנחיות של מדינות ומדינות רבות. קודנים בתחום זה אחראים גם להגנה על פרטיות המטופלים ובני משפחותיהם. הם אמורים לנקוט באמצעי הגנה לשמירה על הפרטים החסויים הנוגעים למטופל ולרקע הרפואי שלו במקום בטוח. רשומות רפואיות אלקטרוניות נופלות תחת קוד הסיווג הבינלאומי של מחלות (ICD-10) שהונפק על ידי ארגון הבריאות העולמי (WHO).

אנליסטים לקידוד רפואי נמצאים בשורה הראשונה בניתוח נתוני בריאות. הם עובדים בסוגים רבים של מערכי בריאות ולאו דווקא בבתי חולים ומרפאות. השירות היקר להם מתפקד מאוד למחקר ופיתוח בתחום הרפואי.Source by Shalini M

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Copyright at 2022. www.sitewebstats.com All Rights Reserved