Hit enter after type your search item

אפשרויות מערכת הפעלה ושיטות התקנה

/
/
/
209 Views

מערכת הפעלה מותקנת בדיסק הקשיח של המחשבים, בתוך אזור שנקרא מחיצת דיסק קשיח. ישנן מספר דרכים להתקנת מערכת הפעלה חדשה. שיטת ההתקנה מבוססת על חומרת המערכת ודרישות משתמשי הקצה. באופן כללי, יש לך ארבע אפשרויות בסיסיות להתקנת מערכת הפעלה חדשה:

התקנה נקייה

אנו יכולים לבצע התקנה נקייה במחשב חדש או במקרים בהם אין נתיב שדרוג בין מערכת ההפעלה הנוכחית לחדשה. סוג התקנה זה מוחק את כל הנתונים על מחיצת הדיסק הקשיח שבו מותקנת מערכת ההפעלה הנוכחית. מחשב חדש דורש, כמובן, התקנה נקייה. תוכל גם לבצע התקנה נקייה כאשר התקנת מערכת ההפעלה הנוכחית מכילה קבצים פגומים או אינה פועלת כראוי.

התקנת שדרוג

לפעמים, אפשר גם לבצע שדרוג. כאשר אתה מבצע שדרוג, הגדרות תצורת מערכת ההפעלה, תוכניות ונתונים מותקנים נשמרות. עם התקנה זו אין לך מה לדאוג, מכיוון שלא תאבד נתונים אישיים. פשוט תחליף את קבצי מערכת ההפעלה הישנים בקבצים החדשים והמשודרגים. עם זאת, יש לזכור כי לאחר השדרוג האפליקציות והדרייברים שאינם תואמים את מערכת ההפעלה החדשה לא יעבדו כצפוי.

התקנה מרובת אתחולים

אפשרות נוספת היא להתקין מערכות הפעלה מרובות על מחשב אחד. אתה יכול להתקין כל מערכת הפעלה בתוך מחיצת דיסק אחרת וכך לכל מערכת הפעלה יהיו קבצים והגדרות תצורה משלה. בהתקנות ריבוי אתרים המשתמשים רואים תפריט כאשר הם פותחים את המחשבים שלהם ועליהם לבחור את מערכת ההפעלה הרצויה. כמובן שרק מערכת הפעלה אחת יכולה לפעול בכל פעם.

וירטואליזציה

זוהי טכניקה חדשה יחסית המשמשת לעתים קרובות בשרתים. בעזרת וירטואליזציה אנו יכולים להריץ עותקים רבים של מערכת הפעלה על מערכת חומרה אחת וליצור בדרך זו מספר מכונות וירטואליות. כל מכונה וירטואלית פועלת כמו מחשב נפרד. טכנולוגיה זו גורמת למשאב חומרה פיזי אחד להיראות כמו משאבים הגיוניים מרובים.

לפני שתתחיל בהתקנת מערכת הפעלה כלשהי עליך לוודא שכל החומרה מאושרת לעבודה עם מערכת ההפעלה החדשה. אשר גם כי משאבי החומרה עומדים בדרישות ההתקנה המינימליות. יתר על כן, כשאתה מבצע שדרוג, זהו שיטה טובה מאוד לבצע סריקת וירוסים לפני תחילת ההתקנה וגיבוי מלא של כל הנתונים האישיים שלך.

שיטה אחת שעוזרת לך להגן על הנתונים שלך היא זו: צור מחיצות מרובות בדיסק הקשיח והתקן מערכת הפעלה אחרת בכל מחיצה. לאחר מכן העתק את כל הנתונים שלך בתוך מחיצה ריקה שאינה מכילה מערכת הפעלה. כך תוכל לשדרג את מערכת ההפעלה ללא סיכון לאבד נתונים. גיבוי ושחזור של קבצי נתונים קלים יותר גם בעיצוב זה.

חשוב גם להחליט את סוג מערכת הקבצים לשימוש. מערכת הקבצים שולטת כיצד מערכת ההפעלה שומרת ועוקבת אחר הקבצים. קיימות מספר מערכות קבצים שונות. המוכרים ביותר הם: FAT 32, NTFS, HPFS, ext2 ו- ext3. כל מערכת הפעלה מיועדת לשימוש באחת או יותר ממערכות הקבצים הללו. ישנם יתרונות וחסרונות בכל מערכת קבצים. יש לקחת בחשבון היטב את סוג מערכות הקבצים הנתמכות על ידי מערכת ההפעלה שנבחרה ואת היתרונות של כל אחת מהן.

אתה יכול למצוא מספר תוכניות לשינוי מבנה המחיצות ומערכת הקבצים של כונן קשיח לאחר ההתקנה, אך עדיף להימנע מהן במידת האפשר. בעת שינוי מערכת הקבצים או מבנה המחיצות בכונן קשיח, אובדן נתונים עלול להיגרם. תכנון קפדני יכול לסייע בשמירה על שלמות הנתונים.Source by Manolis Skoras

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Copyright at 2022. www.sitewebstats.com All Rights Reserved